Dla osób fizycznych


Proponujemy Państwu kompleksową obsługę ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych.

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje EXPECTUM pozwoli nam z pewnością dopasować składkę i zakres ubezpieczenia do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasi doradcy wybiorą najkorzystniejsze rozwiązanie, które zapewni Państwu spokój i poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach losowych.

Nasza oferta


Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenia od utraty możliwości zarobkowania

Ubezpieczenia na życie

Produkty emerytalne oraz wszelkiego rodzaju polisy oszczędnościowe

Napisz do nas i zapytaj o produkt dla Ciebie

lub zadzwoń: +48 61 424 42 62

Pliki do pobrania


Ubezpieczenia aut

 • Connector.

  Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28)

  Druk stosuje się w przypadku zmiany firmy ubezpieczeniowej. Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy. Pobierz ↓

 • Connector.

  Wypowiedzenie umowy OC - podwójne OC (art. 28a)

  Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 (automatyczne zawarcie następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy) i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana. Za dzień złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedziana umowa ulega rozwiązaniu. Pobierz ↓

 • Connector.

  Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu

  Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za dzień złożenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającemu w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Pobierz ↓

 • Connector.

  Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

  Druk stosowany w momencie wyrejestrowania, sprzedaży pojazdu, w celu otrzymania zwrotu składki. Pobierz ↓

 • Connector.

  Jak postępować w przypadku kolizji drogowej

  Pobierz ↓

 • Connector.

  Oświadczenie uczestników kolizji drogowej

  Druk można wykorzystać przy dokumentacji kolizji drogowej. Pobierz ↓

Szczęśliwa Rodzina – Polisa Życie

 • Connector.
 • Connector.

  Wniosek przystąpienia składka 42 zł

  Pobierz ↓

 • Connector.

  Wniosek przystąpienia składka 60 zł

  Pobierz ↓

 • Connector.

  Wniosek przystąpienia składka 82 zł

  Pobierz ↓

 • Connector.

  Materiały informacyjne dla Klienta Szczęśliwa Rodzina – Polisa Życie

  w Grupie Szczęśliwa Rodzina – Polisa Życie Pobierz ↓