JAKIE UBEZPIECZENIE DLA FIRMY JEDNOOSOBOWEJ?

maj 7, 2024 | UBEZPIECZENIE OC FIRMY

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawiasz się, jakie ubezpieczenie dla firmy jednoosobowej?

Ubezpieczenie OC dla firm – to absolutne minimum dla każdego przedsiębiorcy. Polisa OC dla firmy chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością

Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej – korzyści

Posiadanie OC dla firmy jednoosobowej niesie za sobą powody dlaczego warto je mieć. Poznaj kilka z nich:

– Nie będziesz zobowiązany płacić odszkodowań – wyrządzając szkodę osobie trzeciej, będzie dochodzona od firmy, OC dla firmy jednoosobowej pokryje koszty

– Spokojnie możesz prowadzić firmę, nie martwiąc się o negatywne konsekwencje ewentualnych szkód

Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej to niezbędna polisa dla każdego przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie mienia firmy – chroni przed szkodami materialnymi, które mogą dotknąć wyposażenia, towaru, a także budynku, w którym prowadzisz działalność, wlicza się do niego: ubezpieczenie od kradzieży, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie firmy od nieszczęśliwych wypadków, zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu pracowników. Obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji i powrotu do zdrowia. Można uzyskać rentę i zwrot kosztów przekwalifikowania.

Ubezpieczenie grupowe na życie – zapewnia ochronę życia i zdrowia pracowników, jest zawierana przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz swoich pracowników. Składki ubezpieczeniowe mogą być finansowane w całości przez pracodawcę, częściowo przez pracodawcę i pracownika lub w całości przez pracownika.

Pamiętaj! Dobrze dobrane ubezpieczenia to inwestycja w bezpieczeństwo Twojej firmy i Twojej rodziny.