PANEL KLIENTA

Wyjątkowe narzędzie, dzięki któremu klient ma dostęp do swoich polis zawartych za pośrednictwem Expectum. Panel klienta jest dostępny po zalogowaniu na indywidualne konto.

Korzyści wynikające z panelu klienta:

  • Wgląd do pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej przez całą dobę w każdym miejscu na Świecie
  • Pełna historia korespondencji z doradcą
  • Dostęp do aktualizacji swoich danych kontaktowych
  • Możliwość sprawnej komunikacji z opiekunem
  • Kontrola nad zgodami RODO

Chcesz mieć dostęp do panelu klienta? Napisz do naszego doradcy!