Centrala Firmy:
+48 61 424 42 62

poczta@expectum.pl

ul. Grunwaldzka 20,
62-200 Gniezno

Biuro czynne:
PN – PT: 8:00 – 16:00

Oddział Firmy:
+48 693 233 233


ul. Kościuszki 1,
62-300 Września

Biuro czynne:
PN – PT: 8.00 – 16.00
.

Napisz do nas:

IMIĘ I NAZWISKO *

ADRES E-MAIL *

NUMER KONTAKTOWY

TWOJA WIADOMOŚĆ

* pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w poniższych celach jest
EXPECTUM Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Grunwaldzka 20.

Expectum Sp. z o. o. powołała Inspektora Ochrony Danych osobowych, który nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. W celu kontaktu z nim udostępniamy adres: daneosobowe@expectum.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu zawarcia umowy – art. 6 pkt 1b, w celach marketingowych na podstawie zgody – art. 6 pkt 1a oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 pkt 1f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom (podmiotom współpracującym z EXPECTUM Sp. z o.o.) wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji umowy lub w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy z EXPECTUM Sp. z o.o.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – jeśli istnieją takie techniczne możliwości.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora.
Więcej o przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Inspektor Ochrony Danych w Expectum Sp. z o.o.:
Paweł Hałas
Kontakt: daneosobowe@expectum.pl

Organ Nadzoru właściwy w zakresie ochrony danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Kontakt: https://uodo.gov.pl/